/Прочитано:

3.545

АКРМ за Одлуката за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите

Адвокатската Комора на РМ објави соопштение во врска со Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.

Одлуката за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите е донесена од страна на Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија, на седница одржана на ден 31.1.2016. Одлуката, истакнуваат од АКРМ, е донесена заради усогласување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите со новиот Закон за нотаријат. Одлука гласи:

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Адвокатската комора: Се намалува тарифата за договорите со вредност од над 10 000 евра

М.В