< 2023 >
June
SuMoTuWeThFrSa
    123
456
 • 10:00 -13:00
  06/06/2023

  Академик, во рамки на својата програма за организирање обуки за заштита на личните податоци, на 06.06.2023 година (вторник), од 10:00 до 13:00 часот, ќе одржи онлајн обука на тема: „Улогата на офицерот за заштита на личните податоци – примери и најдобри практики“.

  Обуката, која е наменета за офицерите за заштита на личните податоци, цели кон зајакнување на позицијата на офицерот и е дизајнирана да ве опреми со практични знаења и вештини и стратегии кои се неопходни за успешно извршување на вашата улога како офицер за заштита на личните податоци при воспоставувањето на системот за заштита на личните податоци и заштитата на правата на субјектите во вашата компанија/организација.

  Во денешниот дигитализиран свет, зголемена е потребата за воспостаување на соодветни системи за заштита на личните податоци, кое исто така претставува и законска обврска. Вие, како офицер за заштита на личните податоци, играте клучна улога во обезбедувањето на усогласеност со законските обврски за заштита на личните податоци во вашата компанија/организација.

  Ве покануваме да ни се придружите на обуката каде, преку практични примери, ќе учиме за основните аспекти на улогата на офицерот, каде нашиот предавач Арбен Гудачи, со неговото десетгодишно искуство на оваа тема, ќе ги сподели најдобрите практики за работата на офицерот.

  За време на обуката, особено внимание ќе обрнеме на:

  • улогата на офицерот – темелно разбирање на вашите одговорности, законските обврски и стратешката позиција која ја имате во вашата компанија/организација. Научете како ефикасно да се движите низ сложениот пејсаж на прописи за заштита на личните податоци и да ги поттикнете иницијативите за целосна усогласеност;
  • извршувањето на внатрешни контроли – стекнете ги вештините потребни за спроведување на внатрешните контроли. Откријте ги најдобрите практики за процена на внатрешните активности, идентификација на ранливости/закани и спроведување на мерки за обезбедување на безбедност на податоците;
  • заштитата на правата на субјектите на личните податоци – запознајте се со основните права кои се гарантирани со закон за субјектите на личните податоци, воспоставување транспарентни процеси за обработка на личните податоци и негувајте доверба кај субјектите на личните податоци;
  • поттикнувањето на култура која е насочена кон заштита на приватноста – откријте стратегии за промовирање и воспоставување на систем за работа насочен кон заштита на приватноста и исполнување на начелата за заштита на личните податоци. Научете ефективни техники за комуникации и соработка.

  Не ја прошуштајте оваа можност да го унапредите вашиот потенцијал како офицер за заштита на личните податоци. Регистрирајте се на нашата онлајн обука наменета за офицери за заштита на личните податоци.

  Цената за учество на обуката за едно лице е 4.900 денари со вклучен ДДВ.

  Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

  Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 05.06.2023 година (понеделник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

  • +389 071 232 342 и
  • +389 071 232 593.

  Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на обуката и телефонскиот број на учесникот за контакт.

  Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.

7
 • 10:00 -13:00
  07/06/2023

  На 7.6.2023 година (среда), од 10:00 до 13:00 часот, Академик ќе одржи онлајн обука на тема: „Отворени прашања во примената на Законот за општата управна постапка“.

  Во оваа обука ќе се даде осврт на дилемите кои најчесто се појавуваат при спроведувањето на управните постапки и начините за нивно решавање, преку практични примери.

  Целта на обуката е да се дадат насоки за правилно спроведување на управната постапка и донесување на правилен и законит управен акт.

  Во текот на обуката ќе бидат разработени прашања кои произлегуваат при постапувањето на јавните органи во првостепената постапка, вклучително примената на ЗОУП истовремено со посебните закони, опсегот на овластувањата на службеното лице при водење на постапката, изземањето како обврска за службеното лице и последиците доколку службеното лице требало, а не се изземало, моментот на поведување и започнување на постапката наспроти роковите за постапување, разликата меѓу запирање и прекин на постапката, значењето на правилно утврдената фактичка состојба при донесување на актот и формата и содржината на актот како значајни аспекти при оценување на актот од повисоките органи.

  Предавач на обуката ќе биде Ирена Брзанова  член на работната група за подготовка на Законот за општата управна постапка, со долгогодишно искуство во областа на управната постапка, со одржани голем број обуки и предавања на оваа тема.

  Програма

  • Примената на Законот за општата управна постапка VS примената на посебните закони
  • Граници на овластувањето на службеното лице при водење на постапката
  • Изземањето како законска обврска на службеното лице за обезбедување непристрасност во постапувањето
  • Дилеми при спроведувањето на управната постапка:
   • Поведување/започнување на постапката
   • Можност за изменување, дополнување и откажување на барање
   • Кога постапката се запира, а кога се прекинува?
   • Целосно и правилно утврдена фактичка состојба – претпоставка за правилен и законит управен акт
  •  Формата и содржината на управниот акт – предмет на оценка од повисоките органи
  • Прашања и дискусија

  Напомена: можни се измени во програмата, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

   

  Цената за учество за едно лице е 4.700 денари со вклучен ДДВ.

  Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

  Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 06.06.2023 година (вторник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

  • +389 071 23 23 42 и
  • +389 071 23 25 93.

  Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на советувањето и телефонскиот број на учесникот за контакт.

  Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.

8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
„Не можам да замислам да работам која било друга професија што не е поврзана со...