/ Прочитано:

631

10 брзи чекори за усогласување со Законот за заштита на личните податоци

 

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, подготви Информатор на тема „10 БРЗИ ЧЕКОРИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ наменет за контролорите од јавниот и приватниот сектор.

Прашања и одговори за определувањето офицер за заштита на личните податоци

Првите шест месеци од имплементацијата на новиот Законот за заштита на личните податоци ќе бидат искористени за едукација и корективни мерки

Кога е задолжително да се определи офицер за заштита на личните податоци

Адвокатската комора за насоките на АЗЛП: Ова се генерални насоки, дополнително ќе се утврди постапувањето за самостојните адвокати

Агенцијата за лични податоци објави насоки за изработка на документација за технички и организациски мерки

Законoт за заштита на личните податоци започнува целосно да се применува

Известување на Адвокатската комора во врска со примената на новиот Закон за заштита на личните податоци

Измените на Законот за заштита на личните податоци на собраниска седница

Ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци

Измени на Законот за заштита на личните податоци по скратена постапка

Министерството за правда подготвува измени на Законот за заштита на личните податоци

М.В