< 2019 >
Декември
НеПоВтСрЧеПеСа
12345
 • 10:00 -15:00
  05/12/2019

  На 5.12.2019 година (четврток) Академик ќе одржи обука на тема Договори за ангажирање лица  – Примена на одредбите од Законот за работните односи, Законот за практикантство, Законот за облигационите односи, Законот за волонтерство, Законот за трансформација во редовен работен однос.

67
8910
 • 10:00 -16:00
  10/12/2019

  На 10.12.2019 година (вторник) Академик ќе одржи обука на тема КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ. Предавач на обуката ќе биде  Дејан Маџоски, бизнис-партнер за човечки ресурси во „Пивара“ Скопје.

  Еден од најважните аспекти во работењето на секој правен субјект е управувањето со човечките ресурси. Планирањето и регрутацијата на човечките ресурси; начинот на управување со перформансите на вработените; формирањето и имплементацијата на системот за мотивација, наградување и признанија на вработените; одредувањето нивоа на работни места; континуираниот развој на вработените и следењето на повратните информации добиени од нив се едни од клучните сегменти за успешно управување и водење на секоја организациона единица.

1112
 • 10:00 -15:10
  12/12/2019

  На 12 декември  (четврток) Академик ќе одржи обука на тема „Новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти“, на која предавачи ќе бидат виши управни инспектори.

  На 30 ноември 2019 година стапи во примена новиот Закон за инспекциски надзор.

  Со новиот Закон за инспекциски надзор се уредуваат основните начела на инспекцискиот надзор, организацијата и раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата на работата на инспекциските служби; се воведува проценка на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби; конкретно се уредени правата и обврските на инспекторот, формата и содржината на месечните и годишните планови за работа, а воедно утврдена е превентивната улога на инспекцискиот надзор преку воведување на опомената како задолжителен чекор пред изрекување казна.

1314
151617
 • 10:00 -15:00
  17/12/2019

  На 17 декември 2019 година (вторник) Академик ќе одржи обука на тема „Новиот Закон за инспекциски надзор и приватниот сектор – права и обврски на компаниите“. Предавач на обуката ќе биде  Методија Димовски – член на Инспекцискиот совет.

18192021
2223
 • 10:00 -14:30
  23/12/2019

  На 23.12.2019 година (понеделник) Академик ќе одржи обука на тема „Практична примена на Законот за субвенционирање на социјалните придонеси поради зголемување на плата“.

  Предавачи на обуката ќе бидат Мирјанка Алексевска, раководител на Секторот за политики од областа на трудовото право и политики за вработување во Министерството за труд и социјална политика, и  Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачи на Република Северна Македонија.

2425262728
293031