< 2020 >
јануари 26 - февруари 01
 • 26
  No events
 • 27
  No events
 • 28

  Обука за утврдување и наплата на даноци

  10:00 -15:00
  28/01/2020

  На 28.1.2020 година (вторник) Академик ќе одржи обука на тема „Утврдување и наплата на даноци на имот“. Предавачи  на обуката ќе бидат Андријана Манчевска, помошник-раководител на Секторот за финансиски прашања во Град Скопје и Снежана Митревска, помошник-раководител на Секторот за финансиски прашања во Град Скопје.

  Администрирањето на даноците на имот е комплексен систем за кој постојат бројни дилеми за неговото непрекинато и правилно функционирање.

  Начинот на утврдување и наплатата на даноците, основата за пресметка на даноците на имот, одредувањето на висината на стапката на данокот на имот, начинот на утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот се само дел од прашањата што произлегуваат од примената на Законот за даноци на имот, а кои ќе бидат разгледани на обуката организирана од Академик, закажана за 28 јануари 2020 година (вторник).

 • 29
  No events
 • 30

  Обука за заштита и тајност на личните податоци

  10:00 -15:00
  30/01/2020

  На 30 јануари 2020 година (четврток) Академик ќе одржи обука на тема „Начини и мерки за задолжително обезбедување заштита и тајност на личните податоци“. Предавач на обуката ќе биде Ангел Наковски , долгогодишен експерт од областа на заштитата на личните податоци.

  Во согласност со Општата регулатива за заштита на личните податоци на Европскиот парламент и Советот на Европската Унија и врз основа на македонската регулатива од областа на заштитата на личните податоци, пропишани се стандарди и предвидени се мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци, дефинирани се бројни обврски и одговорности на контролорите и на обработувачите на личните податоци, како и механизми за препознавање злоупотреби и за примена на начини за заштита на правата на субјектите на личните податоци.

 • 31
  No events
 • 01
  No events