/ Прочитано:

1.425

„Адвокатот може да врши јавна функција или јавна служба доколку за вршење на истата не заснова работен однос“

„Адвокатот и адвокатското друштво не смеат да вршат дејност, професија или активност кои со Кодексот на адвокатска етика се определени како несоодветни професии.

Адвокатот може да врши јавна функција или јавна служба доколку за вршење на истата не заснова работен однос“, се пропишува во новиот Предлог-закон за адвокатурата.

Во постојниот закон, пак, се пропишува дека адвокатот не може да врши јавна функција или професија и друга јавна служба.

 Условот за запишување на судии, обвинители, функционери, извршители и нотари во Именикот на адвокати

Објавен текстот на Предлог-законот за адвокатурата

Измени на Законот за адвокатурата за јакнење на адвокатската професија

Законски измени на Законот за адвокатурата за воведување континуирана обука за адвокатите

М.В