Адвокатската комора ги објави записниците од одржаното годишно собрание

 

Адвокатската комора на Република Северна Македонија на 29.5.2020 година по електронски пат го одржа 65. годишно Собрание.

Адвокатската комора во прилог ги објавува Записникот од 65. годишно Собрание на АКРСМ и Записникот од Верификационата комисија на 65. годишно Собрание на АКРСМ.

Документите може да се преземат на следните линкови:

Записник од 65-то годишно Собрание на АКРСМ

Записник од Верификациона комисија на 65-то годишно Собрание на АКРСМ

Денови на македонска адвокатура

М.В