/ Прочитано:

1.633

Адвокатската комора ги објави записниците од одржаното годишно собрание

 

Адвокатската комора на Република Северна Македонија на 29.5.2020 година по електронски пат го одржа 65. годишно Собрание.

Адвокатската комора во прилог ги објавува Записникот од 65. годишно Собрание на АКРСМ и Записникот од Верификационата комисија на 65. годишно Собрание на АКРСМ.

Документите може да се преземат на следните линкови:

Записник од 65-то годишно Собрание на АКРСМ

Записник од Верификациона комисија на 65-то годишно Собрание на АКРСМ

Денови на македонска адвокатура

М.В