/ Прочитано:

839

Академик одржа обука за новиот Закон за инспекциски надзор

Академик одржа обука на тема „Новиот Закон за инспекциски надзор и приватниот сектор – права и обврски на компаниите“. Предавач на обуката беше Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет.

На обуката во организација на Академик, компаниите конкретно се запознаа со своите права и обврски при вршење инспекциски надзор. Во таа насока на обуката детално се говореше за клучните новини кои се однесуваат на компаниите,  за вршењето инспекциски надзор, како и за превентивната улога на инспекцискиот надзор како една од главните новини во Законот.

Пред да им биде изречена казна на компаниите за неправилноста констатирана со надзорот, тие ќе добијат опомена од инспекторот и рок да ја отстранат неправилноста. Дополнително, преку примена на начелото на пропорционалност инспекторот е должен да презема инспекциски мерки кои се неопходни за отстранување на неправилностите и кои истовремено ќе бидат и најповолни за субјектот на надзорот.

Учесниците на обуката велат дека се стекнале со многу корисни знаења во врска со правилната примена на новите законски решенија. Тие додаваат дека предавачот Димовски имал успешна презентација на обуката и дека обуката била одлично конципирана.

„Одлична обука. Предавачот успешно ги презентираше и ги образложи сите значајни новини од новиот Закон за инспекциски надзор“, истакнува Катерина Поповска од „Нептун“.

„Предавањето беше интерактивно, со учество на сите учесници на семинарот“, вели  Драган Трајков од „Солопром“.

Гоце Кузмановски од „Костенурка“ ДОО нагласува дека обуката била одлично организирана.

„Предавачот беше добро подготвен и одлично го пренесе своето знаење. Исто така и организацијата на обуката беше одлична“, велат Владо Гилев, Јулијана Цуруковска од „НОВА“, Тамара Депиновска од „Арс ламина“ и Елена Димитрова од „ПС Фешн“.

10 години Академик