/ Прочитано:

982

АКАДЕМИК ОНЛАЈН ОБУКА: „Како да бидеме успешни во улогата на офицер за заштита на личните податоци“

На 16.03.2023 (четврток), Академик ќе одржи онлајн обука на тема: „Како да бидеме успешни во улогата на офицер за заштита на личните податоци“. Обуката ќе се одржува од 10:00 до 14:00 часот, преку платформата ZOOM.

Улогата на офицерот за заштита на личните податоци е клучна во обезбедување на усогласеност со Законот за заштита на личните податоци. Контролорите кои утврдиле обврска за назначување  офицер за заштита на личните податоци се должни да назначат лице кое ги исполнува условите предвидени во Законот за заштита на личните податоци. Во таа насока, меѓу другото, офицерот треба да има завршено високо образование и да има стекнати знаења и вештини во однос на практиките и прописите за заштита на личните податоци.

Академик во рамки на својата програма за организирање обуки за заштита на личните податоци има организирано многу обуки, опфаќајќи различни сегменти од Законот за заштита на личните податоци. На барање на контролорите и за потребите на офицерите за заштита на личните податоци, Академик ја организира оваа обука наменета за определените офицери за заштита на личните податоци кои сакаат да го надградат своето знаење и вештини, како и за лицата кои сакаат да бидат офицери за заштита на личните податоци. Обуката ќе биде интерактивна и преку практични примери ќе ви ја доближи улогата на офицерот за заштита на личните податоци во секојдневното работење.

Предавач на обуката ќе биде Арбен Гудачи – експерт и консултант за заштита на личните податоци со долгогодишно искуство во областа.

Агенда

 • Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП)
 • Разбирање на начелата за заштита на личните податоци, улогите, одговорностите и активностите за обработка на лични податоци според ЗЗЛП
 • Разбирање на одговорностите на контролорот и обработувачот
 • Правата на субјектите на личните податоци и како тие се применуваат во секојдневното работење
 • Утврдување на правниот основ и водење различни евиденции за мапирање на процесите кај контролорот
 • Правила за меѓународен пренос на податоци
 • Како да извршиме анализа на постоечкиот систем
 • Како да утврдиме чекори за усогласување со законот
 • Подготвување на план за обуки и контроли
 • Основните вештини кои треба да ги поседува офицерот за заштита на личните податоци

Напомена: можни се измени во агендата, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

Цена за учество на обуката

Цената за учество за едно лице е 4.900 денари со вклучен ДДВ.

Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 15.03.2023 година (среда), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

 • +389 071232342 и
 • +389 071232593.

Во пријавата за учество на советувањето треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на советувањето и телефонскиот број на учесникот за контакт.

Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.