/Прочитано:

1.890

Академик со нов циклус практични обуки за студенти

Во месец ноември Академик продолжува со практичните обуки за студенти. Овој циклус ќе се фокусира на обуки од областа на работните односи и граѓанското право.

Предавач на обуките за граѓанското право ќе биде судијката Антоанета Димовска, а за обуките од областа на работните односи – адвокатот Јане Илијески.

На 4 и 6 ноември (понеделник и среда) ќе се одржат обуките од областа на работните односи

Форма и содржина на договорот за вработување

 • Поим и карактеристики на работниот однос;
 • Прописи кои се применуваат на работниот однос;
 • Договор за вработување:
 • Форма на договорот за вработување и задолжителни елементи;
 • Последици од непочитување на обврските за формата и содржината на договорот;
 • Факултативни елементи на договорот за вработување;
 • Најчести спорови што произлегуваат од работен однос;
 • Практичен дел за составување на договор за вработување

Видови договори за вработување и договор за вработување наспроти други договори за ангажирање лица

 • Договор за вработување на определено и на неопределено време;
 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време;
 • Договор за сезонска работа;
 • Договор за волонтерски стаж;
 • Договор за приправнички стаж;
 • Договор за дело;
 • Менаџерски договор;
 • Практичен дел за изработка на соодветен договор според дадени конкретни случаи.

На 13 и 14 ноември (среда и четврток) ќе се одржат обуките од областа на граѓанското право

Пишување правни поднесоци/тужба

 • форма на тужбата;
 • содржина на тужбата;
 • начин на подготовка на тужба и
 • практична вежба за пишување тужба.

Пишување правни поднесоци/ жалба

 • подготовка на жалба;
 • видови жалби и
 • практична вежба за пишување жалба.

Цена: 500 ден. за обука; 850 ден. за пакет од две обуки; 1.600 ден. за пакет од четири обуки.

ВАЖНО: Учесниците на обуките добиваат 70% попуст за месечен пристап на Академика.

Пријавување учество и повеќе информации на: practicum@akademik.com.mk или на 02/3232-821.

Повеќе за поволноста за студентите од сите универзитети на следниот линк: АКАДЕМИК ЗА СТУДЕНТИТЕ: 50% попуст за месечен пристап на „Академика“

 

Погледнете и ..