/ Прочитано:

10.254

АКАДЕМИК ЗА СТУДЕНТИТЕ: ДО 80% ПОПУСТ НА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

Академик продолжува да мотивира и да создава поволни услови за студентите со цел надградување и надополнување на нивните знаења и вештини од областа на правото. По тој повод, во текот на месец  јуни, секој студент на додипломски и постдипломски студии, кој ќе приложи студентска легитимација, ќе добие промотивен попуст до 80% на најбараните и најпродаваните книги од правната област.

СО ПОПУСТ ОД 80% СТУДЕНТИТЕ ЌЕ ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГИ НАБАВАТ СЛЕДНИТЕ КНИГИ:

Закон за извршување 3.308 ден. 662 ден.

Закон за стечај 4.200 ден. 840 ден.

Закон за управните спорови 3.250 ден. 650 ден.

Закон за сопственост и други стварни права  РАСПРОДАДЕНО

Право на интелектуална сопственост 980 ден. 196 ден.

Збирка на прописи од областа на трудовото право 1.940 ден. 388 ден.

Закон за семејство 2.800 ден. 560 ден.

Прирачник за канцелариско и архивско работење 2.400 ден. 480 ден.

Прирачник за безбедност и здравје при работа 2.400 ден. 480 ден.

Закон за концесии и јавно приватно партнерство 2.730 ден. 546 ден.

Граѓанско право – статии и практика  РАСПРОДАДЕНО

СО ПОПУСТ ОД 60% СТУДЕНТИТЕ ЌЕ ИМААТ МОЖНОСТ ДА ГИ НАБАВАТ СЛЕДНИТЕ КНИГИ:

Закон за облигационите односи 3.925 ден. 1.570 ден.

Закон за парничната постапка 4.620 ден  1.848 ден.

199 Обрасци на договори  2.940 ден 1.176 ден.

Тужби 4.672 ден. 1.869 ден.

ЕКСКЛУЗИВЕН ПОПУСТ ОД 40% НА НАЈНОВОТО ИЗДАНИЕ НА АКАДЕМИК „ПРИРАЧНИК ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“  по цена од 1.985 ден. 1.191 ден.

Академик го следи пулсот на јавноста за потребата од правна литература на актуелни теми и прашања, како и интересот и навиките за купување и читање правна литература, и токму затоа им ја нуди оваа можност на студентите со цел да им го олесни процесот на учење и збогатување на знаењата.

Ве охрабруваме да ја искористите оваа одлична можност, да си подарите себеси или на вашите блиски правна литература со која активно ќе инвестирате во вашиот професионален развој и напредок.