/ Прочитано:

1.065

Akademika.com.mk: Стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации

Среда, 3 октомври 2012 – Стапи на сила Законот за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации  („Службен весник на РМ“  број 123/2012).

Со овие измени операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги се должни бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки кои содржат информации од Електронскиот дневник (Е-дневник) што го обезбедува Министерството за образование и наука.

>> Консолидираниот текст на Законот за електронски комуникации е објавен на akademika.com.mk.