/ Прочитано:

3.877

Анализа за транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки

Центарот за граѓански комуникации објави анализа за транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки.Само  транспарентен  процес  на  јавни  набавки  им  овозможува  на граѓаните  да  бараат  отчетност  и  одговорност  од  администрацијата  и  од  политичарите,  со  што  растат  и  нивниот  интегритет  и  довербата  во  институциите  на  системот. Односно,  транспарентноста  и  отчетноста,  заедно,  претставуваат  алатки  за  промовирање  на  интегритетот  и  за  спречување  на  корупцијата  во  јавните  набавки.

Транспарентноста  на  јавните  набавки, се вели во Анализата,  вообичаено  се  мери  и  се  унапредува  преку  мониторинг  од  граѓанските  организации,  којшто  резултира  со  навремено  отворање  на  прашањата,  намалување  на  ризиците,  унапредување  на  практиките,  барање  одговорност  и  воопшто,  засилување  на  доброто  владеење  во  земјата.

И  во  Законот  за  јавни  набавки  на  РМ  транспарентноста  и  интегритетот  во  процесот  на  јавни  набавки  се  наведени  како  основни  принципи. Преку  јавните  набавки  во  земјава  се  трошат  околу  една  милијарда  евра  годишно,  односно  околу  една  третина  од  државниот  буџет.

Јавните  набавки  се  меѓу  областите  кои  се  најранливи  во  однос  на  корупцијата  бидејќи  во  нив  се  вклучени  огромни  финансиски  средства  и  постои  директен  контакт  меѓу  државата  и  приватниот  сектор.  Најзастапена  процена  во  светот  е  дека  корупцијата  „чини“  20-30 %  од  вредноста  на  јавните  набавки. Целата анализа можете да ја преземете овде или да пристапите до електронската верзија на следниот линк.

М.В