/ Прочитано:

2.155

Анекс кон договорот за изградба на патна делница Миладиновци – Штип: Министерството за транспорт и врски подготвува законски измени

Министерството за транспорт и врски подготвува измени и дополнувања на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево – Охрид

„Цел на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево – Охрид е склучување на Анекс кон договорот за изградба на патна делница Миладиновци – Штип, заради продолжување на рокот за изградба, кој ќе биде составен дел на договорот“, информираат од Министерството.

M.В