/ Прочитано:

1.142

Анкета на Институтот за демократија „Социетас цивилис“: Граѓаните се за ред во Законодавниот дом

Петок, 25 јануари 2013 – Над 72 отсто од граѓаните сметаат дека ако пратениците не го почитуваат редот, треба да се отстранат, а 94,1 отсто одговориле потврдно на прашањето дaли треба да се почитува редот и покрај заострените односи. Средната оценка за работата на Собранието е 2,82, покажала анкетата спроведена во рамките на Меморандумот за соработка меѓу Собранието и Вестминстерската фондација за демократија.

Телефонската анкета на 17 и 18 јануари е спроведена од Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје и со неа се опфатени 1.123 испитаници на територијата на цела Република Македонија. Имајќи ги предвид настаните што се случија пред и на 24 декември лани, кои значително можат да да влијаат врз перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието, анкетата беше дополнета со уште две прашања.

На прашањето дали да се почитува редот и покрај заострените односи, со „да“ одговориле 1.056 граѓани – 94,1 отсто, со „не“ 46 граѓани – 4,1 и со „не знам“ 21 граѓанин, односно 1,8 отсто.

На прашањето ако пратениците не го почитуваат редот, дали да се отстранат со „да“ одговориле 811 граѓани односно 72,3 отсто од испитаниците, со „не“ 191 испитаник – 17,1 отсто и со „не знам“ 120 граѓани – 10,7 отсто.

Средната оценка за работата на Собранието на Република Македонија во изминатата година е 2,82 што споредбено со резултатите од претходните анкети е за 0,04 процентни поени пониска во однос на ланската анкета и за 0,42 повисока во однос на 2010.  

Во однос на работата односно водењето на седниците од вкупно 1.123 испитаници позитивно се изјасниле 603 односно 53,7 отсто, негативно 325 односно 29 проценти и со „не знам“ одговориле 195, одосно 17,4 проценти.

Според анкетата, споредбено со резултатите од 2010 и 2011 година, се забележува позитивен тренд на перцепцијата на граѓаните во однос на работата и водењето на седниците од претседателот Трајко Вељаноски. Од вкупно 1.123 испитаници позитивно се изјасниле 603 односно 53,7 отсто, негативно 325 односно 29 отсто, а со не знам 195 – 17,4 отсто. Во 2010 година позитивно се изјасниле 49,2 отсто, а во 2011 – 53,1.

Граѓаните негативно ја оценуваат работата односно дискусиите на пратениците на пленарните и комисиските расправи па така од вкупно 1.123 испитаници позитивно се изјасниле 321, односно 28,6 отсто, негативно 489 односно 43,6 и со „не знам“ одговориле 313, одосно 27,9.

Во однос на отвореноста на Собранието за јавноста, 62,7 се изјасниле позитивно, со „не“ одговориле 28,3 отсто  и со „не знам“ 9 отсто од испитаниците.