/ Прочитано:

5.847

Aпликација на Државниот завод за статистика за пребарување на имиња и презимиња

Апликацијата за пребарување на имиња и презимиња ви овозможува да дознаете колку бараното име или презиме се појавува и е карактеристично на ниво на Република Македонија и на ниво на осумте региони во Република Македонија.

Апликацијата што ја објавува Државниот завод за статистика може да се користи на следниов линк.

М.В