Центарот за економски анализи со осврт на препораките на ММФ

По повод завршната изјава на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Центарот за економски анализи укажува на неколку клучни прашања. Во однос на предлогот од страна на ММФ за поефикасно собирање на данокот на додадена вредност – ДДВ, ЦЕА укажува дека Меѓународниот монетарен фонд акцентот го става на ефикасноста на УЈП, а не на даночните стапки и/или … Продолжи со читање Центарот за економски анализи со осврт на препораките на ММФ