/ Прочитано:

3.198

Централен регистар: Адвокатските друштва да ги пријават податоците за вистинските сопственици

 Централниот регистар на РСМ објави соопштение во кое информира дека од 27.1.2021 е започнат рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските сопственици во регистарот на вистински сопственици, кој од неодамна е во употреба.

„Во овој регистар, меѓу другите субјекти, во рок од 90 дена (сметано од 27.1.2021) треба да се пријават и адвокатските друштва. Потенцираме дека самостојните адвокати не треба се пријавуваат во регистарот на вистински сопственици“, посочуваат од Адвокатската комора.

Централен регистар: Пуштен во употреба регистарот на вистински сопственици

Регистарот на вистински сопственици ќе се стави во функција на почетокот од 2020 година

Регистарот на вистински сопственици како законска обврска и новина во работењето на Централниот регистар

Вистински сопственик на правно лице

Годинава ќе стартува регистарот на вистински сопственици кои ги поседуваат или ги контролираат  фирмите

Централниот регистар од следната година ќе ги регистрира вистинските сопственици на фирмите

Анализата на клиентот според Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам

Субјекти што имаат обврска да преземаат мерки за откривање и спречување на перење пари и финансирање тероризам

Новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање тероризам во собраниска процедура

Законски измени за воспоставување регистар на вистински сопственици во рамките на Централниот регистар

Се подготвува Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

М.В