/ Прочитано:

1.333

Централниот регистар со нова сметка за уплати

Од вчера, освен на досегашните сметки, уплатите може се вршат и на трансакциската сметка: 380127943505189 депонент на ПроKредит банка АД Скопје.

Централен регистар

Централниот регистар информира дека има отворено нова сметка за вршење уплати за услугите од делокругот на неговата работа.

Од вчера, освен на досегашните сметки, уплатите може се вршат и на трансакциската сметка: 380127943505189 депонент на ПроKредит банка АД Скопје.