/ Прочитано:

2.446

ЦПИА подготви видеа за судската пракса, за споровите од мала вредност и за Матрицата за мониторинг на судството

Во рамките на  проектот поддржан од Британската амбасада, Центарот за правни истражувања и анализи подготви три видеа како кампања за информирање на јавноста за судската пракса, за економската оправданост на споровите од мала вредност и за Матрицата за мониторинг на перформансите на судството.