/ Прочитано:

811

Дебата за ефектите од реформата на персоналниот данок на доход

Дебата за ефектите од реформата на персоналниот данок на доход ќе се одржи денеска во Скопје, во организација на Асоцијацијата „Зенит“, со учество на претставници од  Управата за јавни приходи, Министерството за труд и социјална политика, Народниот правобранител, експерти за даночна политика, како и претставници на граѓанското општество.

На настанот ќе се претстават резултати од анкетата спроведена со граѓани, ќе се направи осврт на степенот на остварување на зацртаните цели на реформата, предизвиците што ги наметна за дел од граѓаните и деловните субјекти и ќе се посочат аспекти на даночниот модел за кои би требало да се размисли да се променат во насока на подобрување на праведноста на оданочувањето.

Дебатата е дел од проектот „Кон поправедна и поодржлива даночна политика“, поддржан од Европската Унија преку регионалната иницијатива „Граѓанските организации  како еднакви партнери во мониторирање на јавните финансии“.