/Прочитано:

543

Електронски матичен регистар: Граѓаните да поднесуваат барања за издавање извод во градот каде што живеат

Владата ја разгледа и ја усвои информацијата за електронско поврзување на 76 матични подрачја со електронскиот матичен регистар на Управата за водење на матични книги.

„Од воспоставувањето на електронскиот матичен регистар досега направено е електронско поврзување на 82 матични подрачја и на тој начин овозможено е граѓаните, без оглед на нивното место на раѓање и место на живеење, да поднесат барање за издавање извод во градот каде што живеат, а истиот по електронски пат да се обезбеди од градот каде што е родено лицето, а со ова поврзување овозможено е дипломатско-конзуларните претставништва на Северна Македонија електронски да се поврзат со матичните подрачја на Управата за водење на матичните книги и изводите кои се бараат од страна на граѓаните кои живеат во странство да ги добијат во побрз временски интервал.

Централизираноста на податоците и оптимизирањето на бизнис-процесите во Управата ќе отворат широк спектар на можности во делот на имплементирање на европските регулативи и зголемување на ефикасноста во администрацијата“, образложуваат од Владата.

Ќе се менува Законот за матичната евиденција за децата родени во „Систина“ во периодот од април  до декември 2010 година

По пресудата на ЕСЧП во корист на трансродовите лица, се подготвуваат измени на Законот за матичната евиденција за промена на ознаката за пол

Системски решенија за регистрација на лицата без документи

АКРМ: Електронски поднесете го вашето барање за извод

АКРМ објавува образец од Договорот за размена на податоци со Управата за водење на матичните книги

Од 1 декември адвокатите ќе можат да поднесуваат барања за издавање извод по електронски пат

Коморите на адвокатите, извршителите и нотарите потпишаа Меморандум за соработка со Управата за водење на матичните книги

М.В