/Прочитано:

231

Обука за човечки ресурси

View Calendar
10/12/2019 10:00 - 16:00

Обука за човечки ресурси

На 10.12.2019 година (вторник) Академик ќе одржи обука на тема КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ. Предавач на обуката ќе биде  Дејан Маџоски, бизнис-партнер за човечки ресурси во „Пивара“ Скопје.

Еден од најважните аспекти во работењето на секој правен субјект е управувањето со човечките ресурси. Планирањето и регрутацијата на човечките ресурси; начинот на управување со перформансите на вработените; формирањето и имплементацијата на системот за мотивација, наградување и признанија на вработените; одредувањето нивоа на работни места; континуираниот развој на вработените и следењето на повратните информации добиени од нив се едни од клучните сегменти за успешно управување и водење на секоја организациона единица.

Спонзориран текст