/Прочитано:

253

Обука за законско користење и располагање со ствари во државна и во општинска сопственост

View Calendar

На 19 септември „Академик“ ќе одржи обука на тема „Правилно и законско користење и располагање со ствари во државна и во општинска сопственост – нови законски измени и дополнувања“. Предавач на обуката ќе биде Сашо Матески.