/Прочитано:

172

Онлјан обука за јавни набавки

View Calendar
10/12/2020 10:00 - 13:00

Академик конципираше обука од областа на јавните набавки, на тема „Критериуми за избор на економски најповолна понуда, со осврт на елементот квалитет и утврдување на способност на економските оператори“, наменета за претставници од сите договорни органи, економски оператори, членови на комисии за јавни набавки, одговорни лица и вработени во организационата единица за јавни набавки. Обуката ќе се одржи на 10 декември 2020 година, од 10:00 до 13:00 часот. Повеќе за обуката на следниов линк.