/ Прочитано:

977

Евиденцијата за услугите за поштенски пратки со откупнина задолжително да ги содржи адресните податоци

„Агенцијата за пошти во континутет упатува  предупредувања кон корисниците за безбедно купување преку интернет, и воедно констатира дека граѓаните се уште многу често нарачуваат и купуваат разни добра од непроверени продавачи.

Во зголемениот обем на поштенски услуги од on-line нарачки од почетокот на  рестрикциите, значителен е уделот на пратки со откупнина, кои потекнуваат од нерегистрирани трговци, од продажба преку социјалните мрежи (фејсбук и инстаграм) и од друг вид на нелегална трговија.

Притоа, се поприсутен е притисокот на испраќачите-трговци врз давателите на поштенски услуги, доставувачите да ја наплаќаат цената од примачите, во готови пари (т.н. откупнина за поштенските пратки ) и наплатениот износ, исто така во готовина, да го предадат на испраќачите.

Во вакви околности, отсуството на запис со целосни адресни податоци ( име и презиме/назив за физички и правни лица и нивни полни адреси) за идентификација на секој испраќач-трговец, во евиденцијата за извршени поштенски услуги на давателите на поштенски услуги,  не само што Агенцијата како надзорен орган го смета за неисполнување на правата и обврските од издадената дозвола за работа, туку таквото деловно работење и пракса  на давателите на поштенските услуги би можело да значи и свесно помагање на нелегалната трговија, сивата економија и недозволените активности воопшто, однесување кое што го санкционираат други надлежни инспекциски органи.

Од тука, во духот на добра деловна практика и професионалната соработка, укажуваме  на потребата од зголемена свесност за одговорноста на секое правно лице -лиценциран давател на поштенски услуги и на одговорното лице во тоа правното лице, за доследно спроведување на дадените обврски од Агенцијата по однос на поштенската евиденција, документирање и чување на записите.

Секое спротивно постапување  кое не е во согласност со пропишаните обврски на давателите на поштенски услуги, подлежи на санкции“, соопштуваат од Агенцијата за пошти.

М.В