/ Прочитано:

658

Фајнанс тинк: 80% од работните места биле зачувани поради финансиската поддршка

  • Финансиската поддршка од 14.500 денари по работник покрива околу 198.000 работници, што е теоретскиот потенцијал на мерката еквивалентен на фискален трошок од 46.6 милиони евра месечно
  • Вкупниот број работни места кои би биле изгубени поради кризата се проценува на 75.000, од кои се проценува дека 80% биле зачувани поради финансиската поддршка
  • Без финансиска поддршка на претпријатијата за задржување на работните места, стапката на невработеност ќе изнесуваше 23.9%
  • Фајнанс тинк препорачува важноста на двете мерки за задржување на работниците – финансиска поддршка од 14.500 денари по работник и субвенција во износ од 50% од социјалните придонеси – да се прошири и на месец јуни 2020