/ Прочитано:

1.051

„Фајнанс тинк“ за заканите од коронавирусот за економијата

 
Во услови на прогласување пандемија од Ковид-19 на глобално ниво, паралелно на одговорот на заканата од страна на здравствените власти, неопходно е соодветно планирање на одговор и од страна на економските власти, во координација со засегнатите страни.
Во овој момент, и покрај нагласениот ризик, нема знаци на особени нарушувања на економските текови во Македонската економија, но рапидниот развој на настаните наметнува потреба од дизајнирање контингентен економски план од мерки кои би се презеле ако ризикот се материјализира.
Finance Think смета дека главниот економски ризик се однесува на потенцијално позначително нарушување на ликвидноста во економијата, поради што примарен фокус на секаков контингентен план треба да биде ставен врз овозможување поддршка на граѓаните и компаниите во непречено извршување на финансиските обврски.
Ова, во услови на настапување итност, неопходно е да предвиди заедничка и координирана акција на економските власти, првенствено Министерство за финансии и Народна банка на Република Северна Македонија, во насока на:
  • Преоценување на ликвидносната позиција на Буџетот на Северна Македонија и планирање резервен фонд кој би се искористил во итна ситуација;
  • Целосно преземање на товарот за исплата на надомест за боледување и за отсуство од работа согласно на веќе донесените препораки за отсуство од работа;
  • План за релаксирање на условите за измирување на даночните обврски од малите и средните претпријатија со тековно доспевање;
  • Т.н. „водство“ (“forward guidance”) од страна на централната банка, која во итна ситуација би овозможила зголемена ликвидност преку монетарните инструменти, и особено преку дисконтната рамка.
Навременото комуницирање на ваков план со јавноста ќе испрати сигнал за подготвеност на економските власти и ќе ги димензионира очекувањата на економските агенти соодветно на новонастанатата ситуација.

Филипче: Препораките за заштита од коронавирусот важат и за приватните компании

МТСП: Отсуството од работа ќе се докажува со потврда од градинка или училиште

НБ: Коронавирусот се одразува врз глобалната економија, но сѐ уште се неизвесни економските ефекти

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Кривичните дела и казните за непочитување на препораките на Владата за коронавирусот

Интегрален текст на заклучоците на Владата за заштита од коронавирусот

Министерството за здравство со информации за заштита од коронавирусот

Градинките, училиштата и факултетите да бидат затворени следните 14 дена препорача Комисијата за заразни болести

Лекарската комора апелира лекарите и здравствените работници да се придржуваат до препораките за коронавирусот

ФИЛИПЧЕ: Граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од овој вирус

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

Препораки од Министерството за здравство за заштита од коронавирусот

Владата донесе препораки за заштита од коронавирусот

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

М.В