/ Прочитано:

2.585

(ФОТО) Академик ги одржа и студентските обуки за граѓанско право

Академик ги одржа студентските обуки од областа на граѓанското право, на кои предавач беше судијката  Антоанета Димовска.

На практичните обуки студентите пишуваа правни поднесоци тужба и жалба.

Посебен акцент беше ставен на  формата на тужбата, содржината на тужбата и на начинот на подготовка на тужбата.

Студентите практично се едуцираа и за подготовка на жалба и за видовите жалби.

Најкорисни за нас, истакнуваат студентите, беа практичните вежби за пишување тужба и жалба по дадени случаи.

„Како и обуките по трудово право и работни односи, така и овие обуки за граѓанското право беа одлични. Судијката детално ни ги објасни сите аспекти на правните поднесоци тужба и жалба“, велат студентите.

При подготовката на правните поднесоци, посочуваат тие, го применивме сето она на коешто ни укажа судијката, и тоа работи од практиката и конкретни законски решенија во кои се дефинирани и елементите на правните поднесоци.

„Бевме и креативни и употребувавме правна логика во подготовката на поднесоците бидејќи тие се еден вид правна комуникација меѓу граѓанинот и судот, во која покрај аргументите треба да се почитува и јазикот на правото, односно начинот на кој еден поднесок треба да изгледа, како од гледиште на правната аргументација, така и од гледиште на структурата“, коментираат студентите.

Судијката Димовска истакна дека студентите одлично ја усвоиле материјата, посочувајќи дека со повеќе вакви практични вежби ќе го надополнат своето теоретско знаење.

(ФОТО) Академик ги одржа студентските обуки посветени на работните односи