/Прочитано:

414

Годишен извештај за извршување

Министерството за правда објави Извештај за извршување за 2019 година. Според поединечните квартални извештаи од извршителите примени на електронската адреса, се наведува во извештајот објавен од Министерството за правда, вкупниот број на активни извршувања по барања за извршување од претходни периоди изнесува 968.076, додека пак бројот на вкупно примени барања за извршување во кварталниот период изнесува 121.244. Целиот извештај може да се погледне на следниот линк.