/ Прочитано:

471

Годишен раст на вкупните депозити и на вкупната кредитна поддршка

Во јули вкупните депозити на годишна основа, се повисоки за 6,8%, при раст кај двата сектора, којшто е поистакнат кај корпоративниот сектор.

На годишно ниво, вкупните кредити бележат раст од 5,2%при зголемено кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie-st-20082021.nspx