/ Прочитано:

1.208

Голем интерес за обуката на Академик за најновите измени на Законот за катастар на недвижности

Пред голем број учесници, Академик одржа обука за најновите измени и дополнувања на Законот за катастар на недвижности и на подзаконските акти. Предавачи на обуката беа Борис Тунџев, директор на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, и државни советници од Агенцијата.

На обуката детално се разработија измените и дополнувањата на Законот за катастар на недвижности и измените во подзаконските акти.

Посебен фокус беше ставен на: новите надлежности на Катастарот, вршењето геодетски работи, постапките за предбележување и прибележувањe, запишувањето на правата на недвижностите со незапишани права, ажурирањето податоци, новиот регистар за преземени недвижности наменети за продажба, новите правилници, и на редица други прашања што се однесуваат на законските новини и практичното работење.

Учесниците на обуката добија сеопфатни, прецизни и јасни  насоки за тоа како да се инкорпорираат новините во тековните постапки, како и за тоа кои и какви дејствија треба да бидат преземени од субјектите за понатамошна правилна примена на Законот и на подзаконските акти.

„Презадоволни сме од обуката. Сѐ беше добро објаснето и поткрепено со практични примери. Предавачите имаа одлични предавања, а одлична беше и организацијата на обуката. И во иднина би сакале да бидеме дел од ваквите обуки, кои за нас се многу корисни“, велат учесниците на обуката.

„Одлична презентација, достапност за поставување прашања, исцрпни одговори“ – Звонко Кушоски од АД Електрани.

„Се обработија важни теми од областа на катастарот. Потребни се повеќе вакви обуки“ – Уранела Аврамовска од Општина Аеродром.

„Ретко добра обука. Јасно дефинирани проблеми и понудени решенија и насоки за постапување“ – Слободан Цветковски од Општина Карпош.

„Одлична обука со одлични предавачи“ – Марјан Спасовски од Општина Бутел.

„Обуката беше успешна. Многу проблеми што се појавуваат при работењето беа анализирани. Се дадоа многу предлози и упатства за надминување на проблемите“ – Славица Живковиќ од Град Скопје.

„На обуката имаше корисни информации. Потребни се почести обуки на оваа тема токму поради секојдневните проблеми, а не само кога треба да се информираме за новините“ – Наташа Антова од Град Скопје.

„Одлични предавачи, одлична презентација, одлична организација во соодветни простотии“ – Бобан Пешевски од Општина Ѓорче Петров.

„Одлична организација“ – Ирена Блажевска-Куновска.

„Предавачите беа одлично подготвени и одлично го пренесоа своето знаење“ – Филип Гиновски од Општина Ѓорче Петров, Даниела Крнчески од Општина Карбинци, Весна Зенделова од Општина Карбинци,  Соња Станоева од Општина Кавадарци, Кристина Чејкова од Општина Кавадарци и Ефтимчо Петровски од Општина Кавадарци.

„Организацијата на обуката беше одлична. Презентациите беа исто така одлични“ – Славица Костадинова од Општина Бутел, Катерина Коршул од „Адора инженеринг“, Среќко Станковски од Општина Чучер Сандево, и Жарко Радически од Општина Карпош.