/ Прочитано:

692

Граѓаните поднеле 550 пријави со сомневања за постоење коруптивно однесување до Антикорупциската комисија 

Годишниот извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата и судирот на интереси е  на разгледување во Собранието.

„Зголемената свесност и храброст на граѓаните да пријавуваат незаконитости и нерегуларности во работењето на службените лица придонесе ДКСК во текот на 2020 година да прими 550 пријави од граѓани со сомневања за постоење коруптивно однесување, злоупотреба на јавната функција, постоење на судир на интереси, и оформи 102 предмети по сопствена иницијатива“, се констатира во извештајот на Комисијата.

Од областа на корупцијата, Комисијата донела одлуки по 378 предмети. Од областа на судирот на интереси – 157 предмети. За непочитување на забраните во текот на изборен процес одлучила за сите 33 пријави, а од областа на проверка на податоците од анкетните листи одлучила по 38 пријави.

Ако се анализираат податоците само за 2020 година, се вели во извештајот,  очигледно е дека, исто како и во минатата 2019 година, најголем број на поднесените пријави се со наводи за постоење сомнеж за коруптивно однесување на службените лица.

Согледувајќи ја неопходноста за податоци и информации по области, институции, професии, процеси или појави за кои од страна на граѓаните или медиумите најмногу се пријавуваат сомнежи за незаконско постапувања, ДКСК во текот на 2020 година разви апликација со која се овозможи разграничување на пријавите по области: извршна власт, судство, образование, здравство, урбанизам, локална власт… но и по видови проблеми: спроведување на јавни набавки; вработувања; инспекциски надзор; издавање одобренија, решенија, лиценци и дозволи; судски одлуки итн., за да се утврдат областите со највисок ризик од корупција.

„Со анализираните пријави – 436, се потврдува фактот дека правосудните органи, извршната власт, институциите кои одлучуваат во сферата на урбанизмот и општините, се перципирани како области со најголем ризик од корупција, злоупотреба на службена должност и можност за судир на интереси, со што се потврдија сферите дефинирани и во Националната стратегија за борба против корупцијата. Понатаму, анализирајќи за кои појави или процеси најмногу се наведуваат состојби на незаконско постапување, со опфатените пријави исто така се потврди фактот дека најмногу се пријавува за злоупотреба на службена должност при вработувањата, издавањето на разни дозволи решенија (за градење), постоење на судир на интереси при донесување судски одлуки итн.“, се посочува во извештајот.

Антикорупциската комисија предлага донесување на Закон за потекло на имотот

Националната стратегија за спречување на корупцијата пред Комисијата за политички систем

Националната стратегија за спречување на корупцијата поднесена во Собранието

Донесена Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Антикорупциската комисија отвори предмет за Кочо Анѓушев

Тркалезна маса за Националната стратегија за спречување на корупцијата

Работилница за Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Прв квартален извештај од следењето на Антикорупциската комисија

Преку отчетни институции до ефикасна борба против корупцијата

Конференција „Набљудување на успешноста на работата на ДКСК“

Антикорупциската комисија бара преиспитување на регулативата за привилегиите на поранешните претседатели

Антикорупциската комисија отвори нов предмет за договорот за детска кардиохирургија

Клиниката „Жан Митрев“ ја поздравува иницијативата на Антикорупциската комисија

Антикорупциската комисија отвори повеќе предмети и бара Обвинителството да отвори постапка за дивоградбите на Матка

Започна проектот за следење на работата на Антикорупциската комисија

КОРУПЦИЈАТА СЕ СМЕТА ЗА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ: Извештај и препораки на ГРЕКО

Антикорупциска: Кога премиерот би се избрал за министер за финансии, би настанала повреда на законските одредби

Антикорупциската комисија ќе ја усвојува Стратегијата за заштита на укажувачи

Меѓуинституционална соработка за борбата против корупцијата и перењето пари

Антикорупциската комисија ќе има пристап до податоците кои се банкарска тајна

Меморандум за соработка меѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Државната комисија за спречување на корупцијата

Средба на Антикорупциската комисија и граѓанските организации

Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги утврди членовите и претседателот на Антикорупциската комисија

Собраниска постапка за утврдување предлог-листа за именување на претседател и членови на Антикорупциската комисија

Собранието ја објави ранг-листата на кандидати за претседател и за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

Република Македонија на Индексот за перцепција на корупцијата се наоѓа на многу ниско место

Оглас за именување претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

Секој има право да пријави сомневање за корупција, се пропишува во новиот Закон за спречување на корупцијата

Законите за спречување на корупцијата и за слободен пристап до информации во собраниска процедура

Предлог-законот за спречување на корупцијата ќе добие европско знаменце за да се забрза неговото донесување

Објавен текстот на новиот Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Се подготвува Предлог-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Последни препораки од европски експерти за Законот за спречување на корупција

Транспарентноста е еден од клучните предуслови за вистинска борба против корупцијата

Конференција посветена на Меѓународниот ден на борбата против корупцијата

Јавна расправа за новиот Закон за спречување на корупцијата – козметичко или суштинско решение

Во Собранието започна постапката за донесување нов Закон за спречување на корупција и судир на интереси

Новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси во собраниска процедура

Антикорупциската комисија да биде формирана според меѓународните стандарди за независност и неселективност

ОЦЕНКА НА ГРЕКО ЗА МАКЕДОНИЈА: Разочарувачки резултати за превенцијата на корупцијата

Втората верзија на измените на Законот за спречување на корупција на увид на јавноста

Клучните новини во предложените измени на Законот за спречување на корупцијата

Министерката за правда ги образложи измените на Законот за спречување на корупцијата за кои ќе има јавна дебата

Новата антикорупциска комисија ќе биде составена од експерти

Во подготовка измени на законска регулатива за спречување на корупција и на повеќе прописи од правосудството

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара професионализам, департизација и интегритет од членовите на ДКСК

М.В