/ Прочитано:

2.820

Граѓанскиот суд: Известување за одложување на рочишта

„Согласно заклучоците на Владата на Република Северна Македонија во врска со спроведување на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста КОВИД-19 (корона вирус), препораките од Министерството за здравство, барањето за воведување на мерки на претпазливост и заштита од корона вирусот во правосудниот систем од Адвокатската комора на Република Северна Македонија под број 03-281 од 15.03.2020 година, заклучокот на Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Северна Македонија донесен на XXXVI-та седница одржана на ден 16.03.2020 година, како и одлуката за постапување на судовите во Република Северна Македонија во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД-19 донесена од Судскиот совет на Република Северна Македонија  под број 02-606/1 од 17.03.2020 година, Основен граѓански суд Скопје ВЕ ИЗВЕСТУВА дека, сметано од 17.03.2020 година до следно известување, СЕ ОДЛОЖУВААТ закажаните рочишта по предметите на Основен граѓански суд Скопје, со исклучок на рочиштата и дејствијата по: предмети за примена на времени мерки; спорови за објавување на исправка на објавена информација; вонпарнични и извршни предмети во врска со воспитувањето и заштитата на децата и обврски по предметите за издршка што произлегуваат од закон; регистрации на политички партии, вонпарнични предмети за задржување на лица во здравствена установа; попис на имотот на оставителот, составување на тестаменти, прием на поднесоци и други работи што се врзани со законски преклузивни рокови, кои се сметаат за итни во смисла на член 72 став 2 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ број 58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ број 96/19).
За денот и часот на одржување на сите одложени рочишта странките ќе бидат дополнително известени со доставување на покана од страна на судијата кој постапува по секој поединечен предмет.
Со оглед на наведеното, нема да биде дозволен влез на неслужбени лица во просториите на Основен граѓански суд Скопје, освен на лица со уредна покана и претходна најава, поради присуство во судот во врска со означениот вид на предмети од итна природа.
Контролата и легитимирањето на лицата на влезовите во Основен граѓански суд Скопје ќе ја вршат припадниците на судската полиција вработени во Основен граѓански суд Скопје согласно правилата на службата, коишто по извршената безбедносна проверка ќе ги упатуваат лицата во соодветните простории на судот.
Се укажува на лицата кои е потребно да присуствуваат во судот во врска со предметите од итна природа самите да обезбедат соодветна заштита опрема, со оглед дека Основен граѓански суд Скопје врз основа на расположливите средства во овој момент не е во можност истата да ја обезбеди и за странките во постапките, а на лицата за кои не е неопходно им се укажува да не доаѓаат без оправдана причина во судот.
Основен граѓански суд Скопје укажува дека ваквите мерки се неопходни за заштита на здравјето и животот на граѓаните, во околности кога заштитата, почитувањето и унапредувањето на човековите права и основни слободи претставува  една од целите и функциите на судската власт, а имајќи ги предвид обемот на надлежност и на работа на Основен граѓански суд Скопје, како и големиот број на судски предмети, што доведува до зголемена фреквенција на луѓе во судот.
Воедно, напоменуваме дека Основен граѓански суд Скопје и понатаму ќе ја извршува функцијата како сервис на граѓаните на Република Северна Македонија, поради што упатуваме апел во означениот период да се користат алтернативните начини на комуникација со судот, по пошта и/или по електронски пат.“, се вели во соопштението на Граѓанскиот суд.

Предлог за издавање казнен налог против лице кое не се придржувало до здравствените прописи

Филипче: Апелирам до граѓаните да ги почитуваат препораките, eпидемијата е во силен ек

Народната банка: Заради заштита на здравјето да се намали употребата на денарската и девизната готовина

Судскиот совет донесе одлука за постапување на судовите во услови на зголемена опасност од коронавирусот

Советот за безбедност: Поставеноста на државата во овој момент е соодветна

Замрзнати цените на основните продукти

Препораки до Судскиот совет за судењата и препораки до коморите на адвокатите, нотарите и извршителите

Нови заострени мерки за заштита од коронавирусот

Задолжителни упатства на Јавното обвинителство во врска со коронавирусот

Министерството за здравство: Првата пациентка со коронавирус денеска заминува на домашно лекување

Одложување на мартовската уписна сесија

Адвокатската комора: Соопштение за работно време со странки

 Адвокатската комора со барање за воведување мерки за заштита од коронавирусот во правосудниот систем

Владата со нови препораки до работодавачите и до Јавното обвинителтсво

Воведена кризна состојба во Дебар и во Центар Жупа

Објавени сите забрани за ширењето на коронавирусот

Кривичниот суд во врска со коронавирусот: Пред сè адвокатите, кои се најчести „посетители“ на судот, совесно да се однесуваат

Најнова листа на земји со среден и висок ризик

Судскиот совет: Граѓаните да се јавуваат во судските постапки само ако е тоа неопходно

Министерството за здравство со нови совети за заштита од коронавирусот

Катастарот со променето работно време

Министерството за правда препорачува продолжување на судските постапки со зголемено ниво на претпазливост

МИОА апелира да се користи можноста за добивање услуги по електронски пат

Нови мерки за заштита од коронавирусот

Арсовска: Потребна е навремена помош за справување со ефектите од Ковид-19 врз економијата

„Фајнанс тинк“ за заканите од коронавирусот за економијата

Филипче: Препораките за заштита од коронавирусот важат и за приватните компании

МТСП: Отсуството од работа ќе се докажува со потврда од градинка или училиште

НБ: Коронавирусот се одразува врз глобалната економија, но сѐ уште се неизвесни економските ефекти

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Кривичните дела и казните за непочитување на препораките на Владата за коронавирусот

Интегрален текст на заклучоците на Владата за заштита од коронавирусот

Министерството за здравство со информации за заштита од коронавирусот

Градинките, училиштата и факултетите да бидат затворени следните 14 дена препорача Комисијата за заразни болести

Лекарската комора апелира лекарите и здравствените работници да се придржуваат до препораките за коронавирусот

ФИЛИПЧЕ: Граѓаните да ги почитуваат препораките за заштита од овој вирус

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

Препораки од Министерството за здравство за заштита од коронавирусот

Владата донесе препораки за заштита од коронавирусот

Формирана кризна група за сите информации и активности во врска со коронавирусот

М.В