/Прочитано:

812

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

Институтот за човекови права објави видеа за транспарентноста на работењето на Судскиот совет на РМ. Видеата се изработени од страна на Институтот за човекови права во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“, кој се спроведуваше во периодот од септември 2016 до март 2018 година.

Колку работењето на Судскиот совет беше транспарентно?

Колку е отчетно работењето на Судскиот совет на РМ?

Колку е ефективно работењето на Судскиот совет на РМ?

М.В