Импресум

Редакција:

Милчо Велјаноски, уредник

Ана Севриева – Костовска, лектор.

Порталот akademik.mk е во сопственост на АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје.