Импресум

Редакција:

Маргарита Димитрова, уредник.

Ана Севриева – Костовска, лектор.

Туркјан Чакиљи, преведувач

Порталот akademik.mk е во сопственост на АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје.