/ Прочитано:

1.227

Инфографик – Еко криминал

Центарот за правни истражувања и анализи објави инфографик за еко криминал во кои се прикажува состојбата со донесените пресуди по кривични дела и какви треба да бидат санкциите. Претходно, Центарот објави и Компаративна анализа на стратегии за справување со еколошки криминал

Компаративна анализа на стратегии за справување со еколошки криминал

Дискусија за измени на Кривичниот законик во областа на заштитата на животната средина

Дискусија на тема: „Нови и изменети кривични одредби во областа на заштитата на животната средина”

Презентација на документот за јавни политики „Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?“

Презентирана Анализата на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина

Основање на Платформата за еколошка правда

Ќе се основа платформа за еколошка правда

Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда

М.В