/Прочитано:

572

Информативни картички за работничките права

Во насока на подигнување на свеста за работничките права во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет подготви серија картички наменети за објавување на социјалните мрежи, кои содржат информации за законски уредените права на работниците и како да се постапи во случај на нивно прекршување.

Информативните картички на македонски и на албански јазик се достапни и на следните линкови: Работнички Права / Të drejtat e punëtorit