/ Прочитано:

2.288

Информација за запишување во Регистарот на адвокати за бесплатна правна помош

„Адвокатите коишто се заинтересирани да бидат запишани во Регистарот на адвокати за бесплатна правна помош, при Министерството за правда, треба да достават до Министерството, по пошта или лично: барање за запишување во Регистарот на адвокати за бесплатна правна помош (кое може да се преземе од линкот) и копија од решението за упис на адвокати во Именикот на адвокати при АКРСМ. Адресата на Министерството за права е ул. ‘Димитрие Чуповски’ бр. 9, 1000 Скопје“, се вели во соопштението на Адвокатската комора.

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ