/ Прочитано:

1.237

Инспекцискиот совет ги објави термините за полагање на испит за втората група инспектори

Право на учество на јавниот повик имаа кандидатите што по дипломирањето имале најмалку пет години работен стаж во соодветната област на инспекциската служба.

Инспекцискиот совет ги известува кандидатите кои се пријавиле на Јавниот повик за пријавување кандидати за полагање на испит за инспектор во првата испитна сесија за 2016 година, објавен на 16.02.2016 година, дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар ASSECO со седиште на улица „Христо Смирненски“ бр. 30, во Скопје,во следниве термини:

  • 21.03.2016 година  со почеток од 08.00 часот;
  • 21.03.2016 година со почеток од 10.40 часот;
  • 23.03.2016 година со почеток од 08.00 часот;
  • 23.03.2016 година со почеток од 10.40 часот и
  • 24.03.2016 година со почеток од 16.00 часот.

Деталната листа со имиња на сите кандидати можете да ја погледнете тука.