/ Прочитано:

1.904

Институтот за човекови права го објави новиот број на „Правен дијалог“

Институтот за човекови права го објави 18. број на електронското стручно списание „Правен дијалог“.

Новиот број на списанието се состои од 5 статии посветени на човековите права и слободи:

Д-р Емилија Ѓорѓиоска –  Надлежност на судовите во Република Македонија во парнична постапка во прв степен во спорови од индустриска сопственост

М-р Дијана Ѓоргиева – Право на судење од непристрасен суд во граѓанската постапка

М-р Мимоза Илиеска – Право на животен стандард

Alexander JohnsonBecoming Social: Human Rights in the Age of Social Media

Halle ThannickalThe Effect of Intersectional Marginalization and Discrimination on Human Rights in Healthcare.

Стручните статии може да се погледнат на следниов линк.