/ Прочитано:

3.418

Издавање потврда од казнена евиденција за физички лица преку Националниот портал за е-Услуги

Министерството за правда објавува линк за издавање потврда од казнена евиденција за физички лица.

Услуга наменета за физички лица со која се потврдува дека против лицето не е осудувано согласно казнената евиденција. Електронската услуга би овозможила поднесување на барање од Националниот портал каде апликантот би го добил и одговорот на барањето.

Uslugi.gov.mk – Детали на услуга

За услугата се дефинирани дополнителни плаќања за административна такса кои ќе бидат платени преку Националниот портал.

МП: Наскоро и дигитално издавање на уверение дека против лице не е изречена санкција

Граѓаните ќе можат да користат дигитални услуги на судовите за издавање на уверенија

Целосна дигитализација на 200 судници и 34 судови

Дигитализација на судството – зголемување на ефикасноста и пристапот до правда

Дигитален идентитет за странките и адвокатите – дел од активностите за дигитализација на судството

Маричиќ во Турција за дигитализацијата на македонските судови

И Хан информиран дека ќе се дигитализираат 100 судници во земјата

Дигитализација на 100 судници, најави министерот за правда од Брисел

Министерот за правда во Основниот суд Кавадарци, првиот суд каде што се одржа онлајн судење

Законски измени за дигитализација на судството, најави министерот за правда на јавната расправа за ЗПП

Маричиќ: Судството покажа дека може да функционира онлајн

(ФОТО) Основниот суд Кавадарци постави паравани за целосна заштита на странките

Онлајн судење за разбојништво во Основниот суд Кавадарци

Онлајн судења во Основниот суд Кавадарци

М.В