/ Прочитано:

615

Измени на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

„Владата ја разгледа и ја усвои Предлог-уредбата за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон. Со предложената измена се менуваат одредбите што се однесуваат на одобренија за поедноставени царински постапки коишто се издаваат, суспендираат или укинуваат доколку се исполнети условите и критериумите од членовите кои се однесуваат за овластените економски оператори (ОЕО)“, образложуваат од Владата.

М.В