/ Прочитано:

1.707

Измени на Законот за финансиска поддршка на инвестициите

Владата го усвои Предлог-законот за дополнување и изменување на Законот за финансиска поддршка на инвестициите со кој се унапредува системот на државна поддршка на инвестициите, се зголемува опфатот на компании кои може да аплицираат и се поедноставуваат административните процедури за апликација.

„Тоа значи дека за државна поддршка ќе може да аплицираат сите компании кои остваруваат пораст на приходи од вкупното работење, во дејности како што се трговија, ИТ технологии или секундарно земјоделско производство, под услов да започнат нов производствен процес.  Целта на усвоените измени е да се излезе во пресрет на барањата на бизнис заедницата и да се зголеми конкурентноста“, информираат од Владата.

Брзите промени на законите резултираат со несигурност во инвестициите

Неданочните и парафискалните трошоци – проблем за компаниите

Процедурата за финансиска поддршка на компаниите кои реализирале нови инвестиции и вработиле нови луѓе

Институционално регулирање на финансирањето преку моделот „бизнис-ангели“

Законот за финансиска поддршка на инвестициите е правна рамка поволна за економијата, сметаат од Стопанската комора

Предлог-законот за финансиска поддршка на инвестиции во собраниска процедура

Компаниите да ги искористат можностите што ги нуди новиот Закон за финансиска поддршка на инвестициите

Министерството за економија го објави Предлог-законот за финансиска поддршка на инвестициите кој е во фаза на подготовка

Презентација на Нацрт-законот за поддршка на инвестициите 

M.В