/Прочитано:

115

Измени на Законот за заштита на правата на пациентите за вклучување на попреченоста како основа за дискриминација

Министерството за здравство подготвува измени на Законот за заштита на правата на пациентите. Целта на предложените измени е во законот да се вклучи попреченоста како основа за дискриминација, во согласност со препораката број 45-а од Извештајот на Комитетот на ОН за правата на лицата со попреченост од 2018 година.

„Проширениот опфат на законите против дискриминација и на рамките за човекови права доведе до поширока заштита на правата на лицата со попреченост во многу држави. Еднаква и ефективна правна заштита од дискриминација значи дека државите членки имаат позитивни обврски да ги заштитат лицата со попреченост од дискриминација преку обврската да усвојат посебно и сеопфатно антидискриминаторско законодавство. Изречната законска забрана на дискриминација врз лицата со попреченост во законот треба да биде придружена со обезбедување на соодветни и ефективни правни лекови и санкции“, образложуваат од Министерството за здравство.

М.В