/ Прочитано:

1.281

Измените на Законот за спортот пред Комисијата за образование, наука и спорт

Измените на Законот за спортот, предложени од група пратеници, се пред собраниската Комисија за образование, наука и спорт.  Со предложените измени се зголемува бројот на членови на Централната комисија за евалуација на предлог-листите.

„Националните спортски федерации во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе достават предлог-листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување за 2019 година до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот во рок од 3 работни дена од денот на доставување на предлог-листите ќе ги објави на својата веб-страница официјалните листи на национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт, кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно овој закон и Законот за данокот на добивка“, се образложува во Предлог-законот.

Пратеници предлагаат измени на Законот за спортот и на Законот за добивка

Законски измени за даночно ослободување на субјекти од областа на спортот

Ќе се менува Законот за спортот во врска со предложениот Закон за данокот на добивка

Измените на Законот за данокот на добивка по скратена постапка во собраниска процедура

Ќе се менува Законот за спортот во врска со предложениот Закон за данокот на добивка

Што се предвидува во предложените измени на Законот за данокот за добивка

Се подготвуваат измени на Законот за данокот на добивка

М.В