/ Прочитано:

1.311

Измените на Законот за судовите ќе бидат доставени до Венецијанската комисија

Владата одобри Министерството за правда да го достави Предлог-законот за измени и дополнувања на Законот за судовите до Венецијанската комисија, од која се очекува да даде мислење за предложените измени и дополнувања.

Министерството за правда пред десетина дена ги објави предложените измени на Законот за судовите. Донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите, се посочува во тестот на законските измени, произлегува  од потребата  за реформа на судството во Република Македонија, која е зацртана во стратешките документи за членство во ЕУ и НАТО, и од потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани  на европските стандарди.

„Основната цел на предлагањето на овој закон е натамошно негово усогласување со забелешките дадени од страна на Венецијанската комисија  и со насоките содржани во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, со кој се врши подобрување на текстот на законот, се врши ревидирање во делот на организацијата и надлежноста на судовите, се предвидуваат нови заострени критериуми за избор на судија, се врши редефинирање на основите за разрешување и за утврдување на одговорности, се предлага основање на Центар за координирање и управување со  информатичко-комуникациски технологии во правосудството во рамките на Министерството за правда, чија основна надлежност е менаџирање со центрите за информатичка технологија во правосудните институции“, се наведува во законското образложение.

АКРМ СО БАРАЊЕ ДО ВЛАДАТА: Адвокатите да можат да бидат предложени во постапките за избор на судии

Мислењето за измените на Законот за судовите и на Законот за Судскиот совет на пленарна сесија на Венецијанската комисија

На седницата на Советот за реформи адвокатите ги истакнаа своите предлози за измените на Законот за судовите

И поранешни судии на Уставен суд или меѓународен суд ќе бидат членови на Судскиот совет, според предложените законски измени

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ: И уставен судија и судија на меѓународен суд да може да бидат директори на Академијата за судии и јавни обвинители

Објавен и текстот на предложените измени на Законот за Судскиот совет

Основниот суд Скопје I Скопје и Основниот суд Скопје II Скопје ќе се преименуваат во Основен кривичен суд Скопје и Основен граѓански суд Скопје

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Законската рамка за судовите и за Судскиот совет се подготвува според мислењето на Венецијанската комисија

Советот за реформи на правосудниот сектор ги слушна забелешките на Венецијанската комисија за законите на судови и за Судскиот совет

Мислењето за измените на Законот за судовите и на Законот за Судскиот совет на пленарна сесија на Венецијанската комисија

М.В