/ Прочитано:

1.858

Измените на Законот за судовите со европско знаменце влегоа во собраниска процедура

Владата на РМ го поднесе  Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за судовите во Собранието на РМ. Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за судовите во Собранието на РМ. Предлог-законот е со европско знаменце.  Донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите, се вели во законското образложение, произлегува од потребата за реформа на судството во Република Македонија, зацртана во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, стратегиската цел на Република Македонија за членство во ЕУ и НАТО и  потребата  за остварување на преземените обврски  за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани  на европските стандарди.

Со последните изменувања и  дополнувања на Законот за судовите беше извршено негово усогласување со измените предвидени во Законот за Судскиот совет на Република Македонија.

Основната намера на Владата на Република Македонија за членство во Европската Унија налага продолжување на реформите во областа на судството и негово натамошно унапредување.

Основната цел на предлагањето на овој закон е натамошно негово усогласување со забелешките дадени од страна на Венецијанската комисија за законите за дисциплинска одговорност и евалуација на судиите од декември 2015 година и со насоките содржани во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, со кои се врши подобрување на текстот на законот, се врши ревидирање во делот на организацијата и надлежноста на судовите, се предвидуваат нови заострени критериуми за избор на судија, се врши редефинирање на основите за разрешување и за утврдување на одговорности, се предлага основање Центар за координирање со  информатичко-комуникациските технологии во правосудството во рамките на Министерството за правда, чија основна надлежност е утврдување приоритети, политики и координација на правосудните органи во информатичко-комуникациската технологија.

Со законските измени се предвидуваат и т.н. млади судии – нова категорија судии.  Судија на основен суд со проширена надлежност со судиски стаж до две години  може да одлучува само во постапки од членот 30 на Законот за судовите, се пропишува во предложените измени. Исто така, со законските измени се предвидува Основниот суд Скопје I Скопје и Основниот суд Скопје II Скопје да се преименуваат во Основен кривичен суд Скопје и Основен граѓански суд Скопје….Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Тркалезна маса за примената на процената на влијанието на регулативата врз Законот за судовите

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

Компаниите бараат ревидирање на прекршочните санкции

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

Советот за реформи во правосудниот сектор дебатираше за Законот за кривичната постапка

Во новиот ЗКП се предлагаат измени и во одредбите за известувањето на осомничениот за завршување на истражната постапка

АКРМ: Адвокатите да се вклучат со свои коментари во дискусијата за Предлог-законот за кривичната постапка

Објавен текстот на новиот  Предлог-закон за кривичната постапка

Во подготовка и Закон за јавното обвинителство и Закон за кривичната постапка

Адвокатот Оливер Вуксановиќ – еден од шестемина адвокати иницијатори за измени на ЗКП

ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗКП: Да се зајакнат правата на одбраната на осомничените

Објавен текстот на новиот  Предлог-закон за кривичната постапка

Во подготовка и Закон за јавното обвинителство и Закон за кривичната постапка

Измените на Законот за судовите ќе бидат доставени до Венецијанската комисија

Законски измени за спречување на злоупотребата на АКМИС 

Мислењето за измените на Законот за судовите и на Законот за Судскиот совет на пленарна сесија на Венецијанската комисија

На седницата на Советот за реформи адвокатите ги истакнаа своите предлози за измените на Законот за судовите

И поранешни судии на Уставен суд или меѓународен суд ќе бидат членови на Судскиот совет, според предложените законски измени

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ: И уставен судија и судија на меѓународен суд да може да бидат директори на Академијата за судии и јавни обвинители

Објавен и текстот на предложените измени на Законот за Судскиот совет

МЛАДИ СУДИИ – нова категорија судии која се воведува со измените на Законот за судовите

Основниот суд Скопје I Скопје и Основниот суд Скопје II Скопје ќе се преименуваат во Основен кривичен суд Скопје и Основен граѓански суд Скопје

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Законската рамка за судовите и за Судскиот совет се подготвува според мислењето на Венецијанската комисија

Советот за реформи на правосудниот сектор ги слушна забелешките на Венецијанската комисија за законите на судови и за Судскиот совет

Мислењето за измените на Законот за судовите и на Законот за Судскиот совет на пленарна сесија на Венецијанската комисија

М.В