/ Прочитано:

1.472

ЈОРМ: Поголемиот дел од кривичните дела за кои се преземени дејствија се однесуваат на крвичното дело поткуп при избори и гласање

Комисијата за следење на евентуални изборни нерегуларности при Јавното обвинителство на Република Македонија продолжува  да ги следи случувањата во врска со изборите и гласањето, сè до заокружување на изборниот процес.

„Заложба на Комисијата е преку координација на надлежните основни јавни обвинителства да овозможи приоритетно постапување по сите кривично-правни настани каде што има индиции дека се сторени кривични дела поврзани со изборите и гласањето. Воедно, цел на Комисијата е и превентивно да дејствува кон јавноста и да спречи евентуални кривични дела поврзани со изборниот процес.

Во таа насока, упатуваме повик до граѓаните, граѓанските организации, лидерите и членовите на политичките партии да се воздржат од преземање дејствија со кои стануваат сторители на кривични дела. Следствено на досега утврденото, Комисијата особено сака да потенцира дел од кривичните дела опфатени во глава 16 од Кривичниот законик“, се вели во соопштението на Комисијата.

Во текот на овој изборен процес, поголемиот дел од кривичните дела за кои се преземени дејствија се однесуваат на кривичното дело поткуп при избори и гласање, предвидено во член 162 од Кривичниот законик.

„Појаснуваме на јавноста дека за лицето кое на друго лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист, со намера да го придобие да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право е предвидена казна затвор од најмалку пет години. Оваа затворска казна следува и за лице со избирачко право кое за да гласа, да не гласа или пак за начинот како ќе гласа, ќе бара или ќе прими за себе подарок или друга корист. Укажуваме дека дури и кога користа е од помала вредност, сторителот во согласност со законот ќе се казни со парична казна или со казна затвор до една година.

Со казна затвор од најмалку три години е санкционирано вршењето на кривичното дело повреда на тајноста на гласањето од член 163 од Кривичниот законик, во согласност со кое се гони лицето кое при избори или при гласање ќе ја повреди тајноста. Доколку делото е сторено од страна на член на изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, предвидената казна затвор е најмалку 5 години. Ова се однесува и на лице кое со употреба на сила, сериозна закана, искористување на службената, работната или економската зависност и на друг начин, ќе издејствува од друг да каже дали и како гласал.

Комисијата за следење на евентуални изборни нерегуларности, во врска со информации изнесени во јавноста во изминатиов период, чувствува потреба да укаже и на кривичното дело неовластено прислушување и тонско снимање од член 151 од  Кривичниот законик, иако не е дел од глава шеснаесет од Кривичниот законик. Појаснуваме на граѓаните, членовите на граѓанските организации, политичките партии дека вршењето на ова кривично дело се казнува со казна затвор од една до пет години и тоа за лице што со употреба на посебни уреди неовластено прислушува или тонски снима разговор или изјава што не му е наменета, лице кое ќе овозможи на неповикано лице да се запознае со разговор или изјава која е прислушувана или тонски снимана, како и лице кое ќе сними изјава која му е наменета, без знаење на оној кој ја дава, со намера да ја злоупотреби или да ја пренесе врз трети лица или тој што таквата изјава непосредно ја пренесува врз трети лица.

Комисијата за следење на изборни нерегуларности продолжува да ја координира работата на јавните обвинителства во врска со откривање и гонење на сторители на кривични дела поврзани со изборите, за што јавноста ќе биде известувана во континуитет “, образложуваат од Комисијата.

М.В