/ Прочитано:

2.934

Каматите не смеат да бидат повисоки од долгот – образложени предложените измени на Законот за облигационите односи

Групата пратеници кои предложија измени на Законот за облигационите односи денеска пред јавноста го образложија законското решение.

„По предлог од пратениците од парламентарното мнозинство на дневен ред на денешната седница се и дополнувањата на Законот за облигационите односи.

Со предвидените дополнувања се додава нов член, кој гласи: ‘Кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да тече.’

Ова во пракса значи дека нема повеќе да има ситуации каде што некој граѓанин за долг од на пример 500 денари да плаќа 5.000, 8.000, па и 10.000 денари по основ на камати.

Со предложените измени предлагаме каматата да не смее да биде повисока од долгот.

Примената на Законот е предвидена од октомври, 2021 година, а со него се решава една долгогодишна неправда кон бројни категории граѓани, се решава еден голем и тежок проблем на учесниците во правниот промет.

Затоа, од особена важност е сите пратеници да се стават над дневнопартиските интереси, да се откажат од блокади и опструкции и да дадат поддршка на овие законски дополнувања“, образложи пратеникот Јован Митрески.

Предложени измени на Законот за облигационите односи во врска со износот на каматата

М.В